Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14

Dinsdag 20 maart 2018

Oudertevredenheidspeiling

Heeft u de oudertevredenheidspeiling al ingevuld? U vindt deze op www.devragenlijst.nl/kvpo.

De inlogcode is: HH862H
Kies vervolgens voor de optie ‘inloggen'. Wij schatten in dat het beantwoorden van de vragen hooguit een kwartier van uw tijd kost. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 26 maart aanstaande.
Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij directie@obscharlois.nl.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst?

Morgen tijdens rapportgesprekken zullen er na schooltijd in de Ouderkamer en in de Personeelskamer laptops gereed staan en zijn er ouders van de MR en teamleden aanwezig om u te helpen bij het opstarten en invullen van de oudertevredenheidspeiling.

Mogen wij rekenen op uw medewerking? Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

21-eeuwse vaardigheden

Weet u wat wij op school allemaal doen aan 21-eeuwse vaardigheden? Onder meer: techniek, mediawijsheid, computervaardigheden zoals Word en Powerpoint, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden.

Voorlichtingen Wijkteam

Op de volgende woensdagen is er van 8.30 tot 10.00 uur een thema-bijeenkomst van het Wijkteam in het Ouderlokaal:

21 maart: Hoe kunnen kinderen omgaan met gescheiden ouders?

4 april: Eigen verantwoordelijkheid van uw kind.

16 mei: Hoe ondersteun ik mijn kind bij het huiswerk?

Inschrijven hiervoor kan via de app Schoolpraat.

Op tijd komen

De meeste kinderen zijn iedere dag mooi op tijd op school!

De eerste bel gaat om 8.15 uur en om 8.20 uur starten de lessen.

Na 8.20 uur de klas in komen of je melden bij de leerkracht op het schoolplein, zonder geldige reden, is dus te laat.

Te laat komen, is storend voor de leerkracht en de andere kinderen, bovendien is het ook niet prettig voor uw kind. Wij verzoeken u dus ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. 

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Wij moeten bij 12 keer te laat komen, melden bij Leerplicht. Nog een goede reden dus om de wekker op tijd te zetten.


Terug