Schooltijden

Schooltijden

Bij het halen en brengen graag de corona-maatregelen in acht nemen en de looproute in het gebouw volgen. Afscheid nemen doet u op de gang bij de deur van het lokaal.

De groepen A & B (Trudi, Ginger, Marleen)

Ochtend

Brengen : van 8.20 tot 8.30 uur
Halen     : tussen 11.15 en 11.30 uur
Middag
Brengen : van 12.20 tot 12.30 uur
Halen     : tussen 15.15 en 15.30 uur

De groepen C & D (Homa, Jolanda, Jenilee)
De ingang van deze groepen zit links van de lift.

Ochtend
Brengen : van 8.35 uur tot 8.45 uur
Halen     : tussen 11.30 en 11.45 uur
Middag
Brengen : van 12.35 uur tot 12.45 uur
Halen     : tussen 15.30 en 15.45 uur 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl