Waarom Leertijd uitbreiding? (LTU)

Waarom Leertijd uitbreiding? (LTU)

Obs Charlois staat in de Rotterdam-Charlois. De wijk Charlois is een van de 7 focuswijken van Rotterdam. Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (zie www.nprz.nl ) is er veel geld vrijgemaakt om de leerlingen uit deze wijken meer bagage mee te geven voor betere kansen op de arbeidsmarkt en dus een betere toekomst. Dit wordt vormgegeven door alle leerlingen vanaf groep 3 per week 6 uur extra les te geven. Op obs Charlois hebben we ervoor gekozen om deze lestijd te besteden aan extra Taal en Rekenen, Engels, Muziek, Gymnastiek (Lekker Fit), Techniek, ICT en Programmeren

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl