Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13

Maandag 25 mei 2020

School weer open 

Zoals u in de media wellicht al hebt vernomen, gaan de scholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open. Dat betekent voor ons goed nadenken over hoe we dat veilig gaan organiseren. Daar zijn we druk mee bezig, maar we wachten daarvoor nog op aanvullende richtlijnen vanuit stichting BOOR. Zodra we die hebben, kunnen we onze plannen definitief maken en zullen we u hiervan op de hoogte stellen. 

Wat we nu al wel weten is dat ouders helaas nog niet welkom zijn in de school, omdat we nog steeds tussen volwassenen de 1,5 meter afstand moeten bewaren en dat met alleen het personeel al een hele uitdaging is. 

Studiedagen – dinsdag 2 juni en dinsdag 7 juli 

Zoals u aan het begin van het schooljaar al hebt kunnen vernemen, staan er nu nog 2 studiedagen voor het personeel gepland. Dinsdag 2 juni en dinsdag 7 juli. Deze studiedagen gaan gewoon door! De leerlingen hebben die dagen dus vrij en omdat de leerkrachten dan aan het studeren zijn, zijn ze die dagen ook niet bereikbaar voor onderwijs op afstand. 

Schoolreisjes en kamp gaan niet door 

De geplande schoolreisjes hebben we geannuleerd zoals de richtlijnen ons aangeven. Omdat de leerlingen toch veel instructiemomenten en daardoor wellicht ook onderwijs gemist hebben, zal op de dagen waarop de schoolreisjes gepland stonden, gewoon les worden gegeven. 

Schoolfonds 

Van het jaarlijkse bedrag van € 45,- dat de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 aan schoolfonds betalen is € 25,- bestemd voor het schoolreisje. Omdat de schoolreisjes nu niet doorgaan, houden we deze € 25,- dit jaar over. Geld terugbetalen kost ons veel tijd omdat we voor iedere ouder het juiste rekeningnummer moeten opzoeken of zien te achterhalen. En voor contante terugbetaling hebben wij onvoldoende cash geld op school. Daarom is het voorstel van de school om het bedrag van € 25,- in mindering te brengen op de betaling van komend schooljaar.  

Dus: heeft u voor dit schooljaar € 45,- betaald? Dan betaalt u komend schooljaar slechts € 20,- aan schoolfonds. Wilt u hiervan toch liever geen gebruik maken, stuur dan een mail naar directie@obscharlois.nl Dan bekijken we samen welke andere optie wenselijk en mogelijk is. 

De huidige groep 8 is komend schooljaar van school af, dus het door de ouders betaalde bedrag voor kamp, zal worden teruggestort op de bij ons bekende rekening van de ouders. 

Fotoverkoop 

Omdat ouders nu en de komende weken nog steeds de school niet in mogen, hebben we besloten om vanaf 15 juni de foto-verkoop buiten te organiseren. Ouders krijgen per groep bericht met een datum en tijd waarop zij de foto’s kunnen bekijken en eventueel gelijk kopen voor het bedrag van  

 11,50 Let op: Dit kan dan alleen met contante betaling!  

Graag gepast geld meenemen, want wisselen is niet altijd mogelijk. 

Personeel 

Sinds de Corona-crisis zijn er op school wat veranderingen geweest ten aanzien van personeel. 

Juf Jacqueline is per 24 maart met zwangerschapsverlof gegaan en is inmiddels op 9 mei bevallen van dochter Aleah. Moeder en kind maken het goed. Pas na de zomervakantie komt juf Jacqueline weer werken en dan maar 3 dagen per week. 

Groep 7 van juf Jacqueline is dan ook per 24 maart overgenomen door juf Theresia, die al op 1 februari bij ons was gestart. 

Per 1 maart is er een management-assistente op obs Charlois begonnen, haar naam is Frouwke Boering. Zij verricht ondersteunende administratieve taken voor de directie op de donderdag en vrijdag.  

Per 11 mei is juf Saskia Vogelaar-Nogueira op obs Charlois gestart als nieuwe leerkracht. Ze werkt de hele week en doet dat naast juf Najat en juf Fadoua in groep 1,2B. 


Terug