obs Charlois

obs Charlois

is een openbare school en valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Onze school kenmerkt zich door goed en degelijk onderwijs, veel aandacht voor gezond leven en bewegen en een uitdagend aanbod van vakken in het buitenschoolse programma. Open...

Lees verder

Visie, missie, motto

Visie, missie, motto

De gezamenlijke waarden die voor obs Charlois belangrijk zijn:   Samen, Vertrouwen, Respect en Verantwoordelijkheid Onze missie is dan ook: Onderwijs bieden in een veilige en plezierige omgeving waarin iedere leerling zich maximaal kan ontwik...

Lees verder

Schoolregels

Schoolregels

Je behandelt de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Wij leren van en met elkaar In vertrouwen kunnen we elkaar alles vertellen. Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en zegt.  ...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 en 2 hebben les In de ochtend van 8.15 tot 12.00 uur, in de middag van 13.00 – 15.00 uurOp woensdagmiddag vrij Groep 3 t/m 8 hebben een continuroostervan 8.15 tot 15.00 uur, op woensdag tot 13.00 uur De deuren van de s...

Lees verder

Schoolfonds

Schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vraagt elke school een vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt. U moet hierbij denken aan: vieringen (zoals kerst, Sinterk...

Lees verder

Contact

Contact

Clemensstraat 1173082 CE Rotterdam Telefoon: (010) 429 73 20Email: directie@obscharlois.nl www.obscharlois.nl    

Lees verder

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt bij de Intern Begeleiders. U kunt dagelijks terecht om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek of een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek wordt aan de ouder relevante inf...

Lees verder

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Om de leerlingen nog meer te betrekken bij alles wat er op school gebeurt, hebben we vorig schooljaar een leerlingenraad ingesteld. En alhoewel hun inbreng vorig schooljaar nog beperkt was, waren de leerlingen zeer enthousiast.  Ook dit schooljaar ga...

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwe...

Lees verder

Stichting BOOR

Stichting BOOR

Stichting BOOR Obs Charlois is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen...

Lees verder

Foto's en video's

Vanwege de gewijzigde Wet op de Privacy moet de school jaarlijks een actieve toestemming vragen aan ouders voor het gebruik van foto’s voor schooldoeleinden. Aan het begin van het schooljaar  vragen wij dan ook uw toestemming om eventuele foto&...

Lees verder

Leerplicht

Leerplicht

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vijf jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd iedere dag naar school moet en niet zomaar thuis mag houden. Uitzonderingen hierbij zijn: ziekte en verlof. Ziekte Helaas zal het af en toe kunnen gebe...

Lees verder

Foto's en video's

Vanwege de gewijzigde Wet op de Privacy moet de school jaarlijks een actieve toestemming vragen aan ouders voor het gebruik van foto’s voor schooldoeleinden. Aan het begin van het schooljaar  vragen wij dan ook uw toestemming om eventuele foto&...

Lees verder


Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl