Obs Charlois

Obs Charlois

is een openbare school en valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Onze school kenmerkt zich door goed en degelijk onderwijs met een focus op taal, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor gezondheid en bewegen e...

Lees verder

Openbare identiteit

Openbare identiteit

Obs Charlois is een openbare school. Onze openbare identiteit staat voor: Respect voor elkaar, ook als je anders bent of denkt. Dialoog, om van elkaar te leren en samen verder te komen. Participatie, meepraten graag, meedoen is vanzelfsprekend. Vrijhe...

Lees verder

Visie, missie, motto

Visie, missie, motto

  Onze missie Obs Charlois biedt een veilige, respectvolle, plezierige en leerrijke omgeving waarin eenieder zich kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Onze visie Over 4 jaar hebben wij een uitdagende en taalrijke leeromgeving in een ...

Lees verder

Schoolregels

Schoolregels

Je behandelt de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Wij leren van en met elkaar In vertrouwen kunnen we elkaar alles vertellen. Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en zegt.  ...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Groepen 1 t/m 8 hebben een continuroostervan 8.15 tot 15.00 uur De groepen 1,2 hebben op woensdag les tot 12.00 uur De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag les tot 13.00 uur   Groep 0 hebben les van 8.30 tot 11.30 uur óf van 1...

Lees verder

Schoolfonds

Schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vraagt elke school een vrijwillige bijdrage van de ouders/verzorgers voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt. U moet hierbij denken aan vi...

Lees verder

Contact

Contact

BezoekadresClemensstraat 1173082 CE Rotterdam Telefoon(010) 429 73 20 Email directie@obscharlois.nl Websitewww.obscharlois.nl     Voor ziekmeldingen verzoeken wij u ons 's ochtends tussen 7:30 uur en 8:15 uur te bellen. Maar u kunt ...

Lees verder

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen U kunt dagelijks terecht om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met rondleiding of een intakegesprek waarbij u uw kind inschrijft. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 010-4297320 of een mail sturen naa...

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwe...

Lees verder

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Om de leerlingen nog meer te betrekken bij alles wat er op school gebeurt, hebben we op onze school een leerlingenraad ingesteld. De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen van de groepen 6, 2 leerlingen van de groepen 7 en 2 leerlingen van de groepen 8. ...

Lees verder

Foto's en video's

Vanwege de Wet op de Privacy (AVG) moet de school jaarlijks een actieve toestemming vragen aan ouders voor het gebruik van foto’s voor schooldoeleinden. Aan het begin van het schooljaar vragen wij dan ook uw toestemming om eventuele foto’s van...

Lees verder

Stichting BOOR

Stichting BOOR

Stichting BOOR Obs Charlois is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen...

Lees verder

Leerplicht

Leerplicht

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vijf jaar. Dit betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd iedere dag naar school moet en dat u uw kind niet zomaar thuis mag houden. Uitzonderingen hierbij zijn ziekte en verlof. Ziekte Helaas zal het af en ...

Lees verder


Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl