Ouders zijn belangrijk

Ouders zijn belangrijk

Om de kinderen goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, is samenwerking met de ouders heel belangrijk. Wij willen ouders dan ook zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs van hun kind. Het is voor de school dan ook heel vanzelfsprekend om regelma...

Lees verder

Wederzijdse verwachtingen

Wederzijdse verwachtingen

Wat kunnen ouders van obs Charlois verwachten? Wat betreft het leren: Goede, moderne methodes voor alle vakken (ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling). Professionele, betrokken leerkrachten die de lessen aanpassen naar wat uw kind nodig heeft. ...

Lees verder

Ouderkamer

Ouderkamer

In onze ouderkamer worden door Rienja Toelsie, medewerker ouderbetrokkenheid, verschillende activiteiten voor ouders georganiseerd die de betrokkenheid met school en onderwijs bevorderen. De activiteiten die in de ouderkamer worden georganiseerd, worden v...

Lees verder

Oudercommissie

Oudercommissie

Een aantal ouders maken deel uit van de Oudercommissie en houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten voor de kinderen van de school. Hierbij kan gedacht worden aan vieringen van diverse feesten, de schoolfotograaf en de...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als ...

Lees verder


Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl