Gr 7en8 werken vanaf vandaag op tablets!

Gr 7en8 werken vanaf vandaag op tablets!

Dinsdag 23 augustus 2016

  Vanaf dit schooljaar werkt op obs Charlois in groep 7 en 8 op de ‘slimme’ tablet van Snappet Op de Snappet tablet krijgen de kinderen rekenles en kunnen ze ook extra oefenen met begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden en spelling. De instructie door de leerkracht is gewoon gebleven, alleen de verwerking (zoals vroeger in de werkboeken en schriften) wordt nu gemaakt op de tablet. Tijdens de les heeft de leerkracht constant inzicht en overzicht over het werk van de kinderen. Omdat het computerprogramma direct het werk nakijkt krijgt het kind gelijk feedback en uitleg van de leerkracht. Daarnaast bepaalt het programma, aan de hand van de resultaten waar het kind extra moet oefenen, maar ook wat het kind kan overslaan. Alle onderwijstijd wordt dus effectief benut! We zijn er van overtuigd dat we door het inzetten van de tablets de leerresultaten verbeteren. Hier is ook onderzoek naar gedaan door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen onder ruim 2500 leerlingen en daaruit blijkt dat kinderen meer en sneller leren bij het reken- en taalonderwijs op de tablet in vergelijking met het werken alleen uit boeken en werkschriften.    
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl