Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

Woensdag 20 september 2017

Lekker Fit! De afgelopen week heeft u uw kind(eren) weer op kunnen geven voor naschoolse sport en de schoolsportverenigingen en de komende week staat in het teken van de Lekker Fit! Test. Deze zal worden afgenomen tijdens de gymlessen op:     Maandag 25-9: 10.15-14.15 groepen 5a, 4a, 4b, 3b en 3a Woensdag 27-9: 8.30-10.45 groepen 8a, 7a en 7b Vrijdag 29-9: 12.30-14.30 groepen 6a en 6b De kleuters moet nog worden ingepland, deze datum volgt nog. U bent van harte welkom om tijdens de test aanwezig te zijn en direct een kijkje in de gymles te nemen. De toestemmingsstrookjes van vorig schooljaar gelden ook voor dit schooljaar. Hebben wij van u nog geen toestemming gekregen om de test te doen, dan krijgt uw kind deze week een nieuwe brief mee. Week tegen het pesten Deze week is het de Week tegen het pesten. In alle groepen zal extra aandacht worden besteed aan het leuk en gezellig omgaan met elkaar. Schoolfonds Vorige week hebt u de Schoolfondsbrief gekregen en veel ouders hebben al gebruik gemaakt van de korting en het bedrag betaald. U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken op rekeningnr. NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR” onder vermelding van de naam en de groep van uw kind of contant betalen bij de directie. Betaalt u voor 1 november, dan betaalt u slecht € 42 per kind!

Terug