Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

Maandag 5 september 2016

Informatieavond U bent allemaal van harte welkom op onze Informatieavond op maandag 5 september. Om kwart over zes gaat de deur open en we starten om half zeven. Het personeel en onze partners zullen zich aan u voorstellen en uitleg geven over hun werkzaamheden op school. Ook zullen de leden van de Medezeggenschapsraad en de vijf kandidaten voor de twee vacatures zich kort aan u voorstellen. Hierna staat de koffie en thee klaar en is er gelegenheid voor u om nader kennis te maken en eventuele vragen te stellen. Ook kunt u direct uw stem uitbrengen op een van de kandidaten voor de MR. Om 8 uur is de avond afgelopen. Voor de Herfstvakantie ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht van uw kind voor een kennismakingsbijeenkomst onder schooltijd. Snappet De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn dit schooljaar gestart met rekenen op tablets. De kinderen gebruiken deze nu tijdens de rekenles om de sommen op te maken en ze kunnen extra oefenen met begrijpend lezen, woordenschat, spelling en studievaardigheden. In onze app Schoolpraat Charlois staat hierover uitleg. De juffen en de meester en natuurlijk ook de leerlingen zijn erg enthousiast! Laptops en notebooks De groepen 3, 4 en 5 hebben Notebooks (kleine laptops) gekregen om op te werken en de groepen 6 kunnen de Laptops tijdens de lessen gebruiken. Leren wordt zo wel heel erg leuk! Onze school is gezond! Wij hadden het vignet voor Bewegen en sport al, in de zomervakantie hebben we bericht gehad dat we ook voldoen aan de criteria voor het vignet Voeding.   Dit schooljaar zal in het teken staan van het Vignet Welbevinden en sociale veiligheid. In de Informatiekaart zijn twee foutjes geslopen. De Herfstvakantie begint op vrijdagmiddag 14 oktober en de Zomervakantie eindigt op 20 augustus 2017. Ook in de Schoolgids staat een foutje: de Zomervakantie eindigt op 20 augustus 2017. App Schoolpraat Charlois Heeft u onze app al? De app is gratis te downloaden in de App Store en Google’s Playstore. U kunt hem vinden door naar Schoolpraat Charlois te zoeken. Op dit moment heeft u nog geen code nodig, deze ontvangt u later van de leerkracht van uw kind.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl