Mondkapjes personeel en bezoekers

Mondkapjes personeel en bezoekers

Zondag 4 oktober 2020

Beste ouders,

Op maandag 28 september was er weer een persconferentie van het kabinet over het coronavirus en zijn er nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Aanleiding was de stijging van het aantal besmettingen. Tijdens de persconferentie zijn er geen nieuwe maatregelen aangekondigd voor het onderwijs. Wegens de snelle stijging van het aantal besmettingen in de regio Rotterdam, heeft ons schoolbestuur, stichting BOOR, echter besloten om in aanvulling op de bestaande maatregelen te kiezen voor het gebruiken van mondkapjes op alle scholen. In deze brief worden jullie hier nader over geïnformeerd.

Mondkapjes op school

Bovenop de maatregelen van het kabinet en de regionale maatregelen van de gemeente Rotterdam, gaan we vanaf deze week mondkapjes gebruiken op onze school. Mondkapjes gaan gebruikt worden door medewerkers, niet door leerlingen. De medewerkers worden dringend verzocht een mondkapje te dragen tijdens de momenten dat het niet mogelijk is om in het gebouw zich aan de 1,5 meter afstand van een andere volwassene te houden, zoals op de trap en de ruimte daar omheen.

Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden in de lokalen en in de hallen bij de lokalen, maar het mag wel.

Medewerkers die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen zijn vrijgesteld van deze maatregel.

Een medewerker kan er ook voor kiezen om een transparant gezichtsmasker te dragen.

Tip

Bespreekt u bovenstaande alvast met uw kind, zodat uw kind hierop voorbereid is en niet verrast wordt door het feit dat zijn juf of meester op sommige momenten een mondkapje of gezichtsmasker draagt.

Ouders

Ouders die hun kind komen halen en brengen tot aan het hek of (bij de kleuters) op het schoolplein hoeven geen mondkapje op, maar het mag wel. Wat wel belangrijk is bij het halen en brengen:

Kom alleen en houd ook bij het hek en op het schoolplein afstand van andere volwassenen!

Bezoekers

Voor alle bezoekers (andere volwassenen die niet op de school werken zoals ouders en samenwerkingspartners) gelden ook aanvullende maatregelen. Zij mogen alleen de school nog binnen als zij een afspraak hebben. Zij dragen daarbij een mondkapje vanaf binnenkomst totdat zij zitten op de plek waar de afspraak plaatsvindt. Het mondkapje mag dan af, maar hoeft niet.

Mondkapjes zijn aanvullend

Het gebruik van mondkapjes is nadrukkelijk aanvullend bedoeld op de al bestaande maatregelen. Het blijft van belang dat iedereen zich aan de bestaande afspraken houdt:

Afstand houden!

Regelmatig handen goed wassen!

Hoesten en niezen in de elleboog!

 

Mocht bovenstaande leiden tot vragen, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school directie@obscharlois.nl

Omdat nog niet alle ouders de schoolpraatapp hebben geïnstalleerd, wordt deze brief ook maandag 5 oktober ook aan de leerlingen meegegeven.

Met vriendelijke groeten,

Lydia van den Hoonaard

 

 


Terug