Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5

Maandag 2 november 2020

Toename besmettingen en griepseizoen

De laatste weken loopt het aantal coronabesmettingen in Rotterdam op. De kans dat er de komende tijd iemand in of om onze school besmet raakt is dan ook reëel. Daarnaast staat het griepseizoen voor de deur. Het is daarom van groot belang om de gezondheid van uw kind extra goed in de gaten te houden. We willen met elkaar natuurlijk de kans op onderlinge besmetting zo klein mogelijk houden.

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden?

Uw kind kan gewoon naar school komen als hij/zij alleen verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn). Uw kind moet thuisblijven als:

  • Uw kind naast verkoudheidsklachten ook andere klachten heeft die passen bij corona (koorts, benauwdheid en/of hoesten). Uw kind hoeft in principe niet getest te worden en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.
  • Uw kind een huisgenoot is van iemand met corona.
  • Een huisgenoot van uw kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
  • Uw kind een contact is van een iemand die positief getest is op het coronavirus én uw kind klachten heeft die passen bij corona (in dit geval dus ook verkoudheidsklachten).

Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Houd uw kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.  

Twijfelt u of heeft u vragen, neem dan contact op met de GGD 010-4339897

Schoolfruit

Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. In de periode van 9 november tot en met 16 april zullen alle kinderen wekelijks drie stukken fruit of groente krijgen op school.

De leveringen vinden plaats op maandag, dus de fruitdagen worden waarschijnlijk dinsdag, donderdag en vrijdag.

Schoolpraat-app

Inmiddels gebruiken veel ouders onze schoolpraat app al. In deze app ontvangt u naast algemene berichten van school, zoals de nieuwsbrief, ook berichten van de leerkracht van uw kind. Het is zelfs mogelijk om via deze app met de leerkracht te chatten. Na wat opstartproblemen lijkt alles nu goed te werken. Toch zien we dat nog niet iedereen gebruik maakt van deze app.

U kunt de app vinden in de Google Playstore (zoeken naar obs Charlois) of in de Appstore (zoeken naar Yepmedia).  Open daarna de app op uw telefoon en  
klik eerst op Account aanmaken. Vervolgens wordt het emailadres gevraagd waarop u bij de school bekend bent! 

Vul de gegevens in. Maak zelf een wachtwoord aan. 

U ontvangt nu een activatiemail. Open de mail en klik hierin op > activeren. 

U krijgt dan direct een melding of uw emailadres op de whitelist staat. 

Vervolgens gaat u verder met het account updaten. 

Als u klaar bent klikt u rechts onderaan op Account aanmaken

Om te chatten, klikt u in de Schoolpraat app op het menu op Chat (links bovenaan).  In de Chat en klikt daarna op het portloodje (rechts bovenaan).

Klik de juiste groep aan, vul het onderwerp en het bericht in en klik op versturen. 

Lukt het niet of heeft u vragen hierover? Mail dan met directie@obscharlois.nl.

We kijken dan samen met u hoe we dit kunnen oplossen.


Terug