Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10

Vrijdag 16 april 2021

Vakanties en vrije dagen dit schooljaar (nog even ter herinnering) 

Op onderstaande dagen zijn de leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij: 

Maandag 26 april - studiedag personeel 

Dinsdag 27 april - Koningsdag 

Vrijdagmiddag 30 april 12 uur t/m vrijdag 14 mei - Meivakantie 

Maandag 24 mei 2021 - Pinksteren 

Donderdag 1 juli – studiedag personeel 

Vrijdagmiddag 16 juli 12 uur t/m vrijdag 27 aug. – zomervakantie 


Schooltijden na de meivakantie (weer tot 15 uur naar school) 

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie en daar werden geen versoepelingen aangekondigd, behalve dat de BSO's weer opengaan per 19 april (a.s. maandag). Wij hebben steeds gezegd: zodra de BSO's weer opengaan, komen leerlingen uit verschillende groepen weer bij elkaar en kunnen we de cohorten weer loslaten en terug naar de oude eindtijd van 15.00 uur. 

Omdat het tot de meivakantie nog maar twee weken is, waarin ook nog een aantal vrije dagen voor de leerlingen vallen, hebben wij besloten de eindtijd van de school na de meivakantie weer terug te brengen naar 15.00 uur (mits er geen veranderingen komen in het landelijk beleid), dus per maandag 17 mei. 


Rapporten 
 

Heeft u het rapportgesprek gehad en heeft iedereen thuis het rapport van uw kind gezien? Graag deze dan weer mee teruggeven naar school! 


Vertrek meester 
Guiyon
 

Meester Guiyon (van groep 4a op de maandag en de vrijdag) werkt op dit moment op twee verschillende scholen. Op zijn andere school is een plek voor hem vrijgekomen voor de hele week. Natuurlijk is dit voor hem veel fijner en hij zal ons dus helaas gaan verlaten per 1 mei. 

Wij wensen hem heel veel succes! 


Wijzigingen groep 6 en 4A
 

Door het vertrek van meester Guiyon is meester Rafael nodig in groep 4a. Deze groep zal op vrijdag les van hem krijgen. Als gevolg hiervan zullen de tijdelijke groepen 6a en 6b weer worden samengevoegd tot één grote groep 6. Juf Anny en op dinsdag juf Anne zullen hier de lessen gaan verzorgen. Daarnaast zal juf Anne op maandag ondersteunen in groep 6 en meester Rafael op dinsdag ondersteunen in de beide groepen 4. 


Schoolfotograaf
 

Ieder jaar in februari gaan alle leerlingen alleen en met hun groep op de foto. Helaas is het, met alle voorschriften en richtlijnen in verband met Corona, op dit moment niet mogelijk om de schoolfotograaf op school te laten komen. Wij hopen dat dit later in het schooljaar wel mogelijk zal zijn! 


Terug