Om 12.00 uur vakantie!

Om 12.00 uur vakantie!

Vrijdag 30 april 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vandaag start om 12 uur de meivakantie. Afgelopen weken is er op school weer veel geleerd, zijn er toetsen afgenomen, hebben de leerlingen hun rapport gehad en zijn er rapportgesprekken geweest. Ook hadden we een 'anders dan anders' paasontbijt en een Koningsdag met een dansje in de klas of in de gymzaal. Helaas moest er een aantal groepen in quarantaine, maar met afstandsonderwijs kon het leren gelukkig toch doorgaan.

En dan straks vakantie! Maandag 17 mei zien we alle leerlingen weer op school terug.

De eindtijd van de school gaat op maandag 17 mei weer terug naar 15.00 uur. De leerlingen vanaf groep 3 krijgen dan ook weer technieklessen van meester Joep. En de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 krijgen ook weer muzieklessen van meester Peter of van juf Ruzana en meester Gerben.

Een hele fijne vakantie!

Rust lekker uit en geniet van de vrije dagen, maar bovenal blijf gezond!

Lydia van den Hoonaard

 


Terug