Corona-maatregelen aangescherpt

Corona-maatregelen aangescherpt

Zondag 28 november 2021

 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie van het kabinet. We hebben daar gehoord dat de scholen open mogen blijven. Daar zijn we natuurlijk heel blij om. Wel zijn er enkele extra maatregelen voor scholen, die meteen deze maandag ingaan. De scholen van stichting BOOR, waar onze school ook onder valt, volgen deze maatregelen. Met deze brief informeren we u hierover.

Verkoudheidsklachten
Voor alle leerlingen geldt dat de regels voor snottebellen strenger zijn geworden. Ook kinderen met milde neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij mogen weer naar school als zij klachtenvrij zijn of als zij een negatieve uitslag hebben op een test bij de GGD.

Mondkapjes voor groep 6 t/m 8
Wij vragen alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen tijdens het lopen door de school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen.

Zelftesten voor groep 6 t/m 8
Ook vragen wij u om bij deze leerlingen uit voorzorg twee keer per week (maandag en woensdag) thuis een zelftest af te gaan nemen. Als school vragen wij de zelftesten aan bij de overheid. Zodra ze geleverd zijn, krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 deze mee naar huis. Dit kan overigens nog even duren, wij verwachten hier binnenkort meer informatie over.

Tot slot
Deze maatregelen zullen in ieder geval voor drie weken gelden. Het vraagt weer even wat aanpassing, maar we hebben vertrouwen dat dit samen met u en de kinderen goed zal verlopen. En natuurlijk zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat de kinderen met plezier naar school blijven gaan.

Met vriendelijke groet,

Lydia van den Hoonaard, directeur obs Charlois


Terug