overdracht directietaken

overdracht directietaken

Woensdag 1 december 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Zoals al eerder aangegeven, ga ik per 1 januari a.s. een nieuwe uitdaging aan binnen stichting BOOR en zal ik niet langer de directeur zijn van obs Charlois. 

Om tijd te hebben voor een goede afronding op obs Charlois en een goede voorbereiding op mijn nieuwe taken, is met het bestuur afgesproken dat ik mijn huidige taken als eindverantwoordelijke op obs Charlois alvast per 1 december overdraag aan Conny den Broeder, adjunct-directeur van obs Charlois 

Conny den Broeder zal per 1 december de taak van tijdelijk waarnemend directeur op zich nemen.  

Ik ben in de maand december nog wel verbonden aan obs Charlois, maar zal minder zichtbaar aanwezig zijn.  

Een afscheid onder deze corona-omstandigheden is helaas niet realiseerbaar. 

In overleg met Conny zal ik bekijken welke alternatieven er daarvoor zijn. 

Mocht ik u/jullie niet meer zien of spreken, dan wil ik u/jullie hierbij alvast bedanken voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Ik kijk terug op meer dan 10 mooie jaren op obs Charlois, waarbij ik veel leerlingen tot ontwikkeling en bloei heb zien komen.  

Ik wens iedereen dan ook een heel mooie toekomst toe in goede gezondheid. 

Groeten, Lydia van den Hoonaard 


Terug