oudertevredenheidspeiling

Vrijdag 25 februari 2022

Wat fijn dat al meer dan 40 ouders de vragenlijst hebben ingevuld!

Vandaag is de laatste dag om uw mening te geven. 

U vindt de vragenlijst op:

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/DTMMNGV

Lukt het thuis niet, dan kunt u vandaag bij Rienja in de Ouderkamer terecht. Er staan chromebooks klaar en Rienja kan helpen.

Mogen wij rekenen op uw medewerking? Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

 


Terug