You talent - Time out

Donderdag 19 januari 2023

Nieuwe gezichten in de school- Time-out

Vanaf 12 december start YOU Talent op OBS Charlois met een Time-out in het kleuterlokaal. De Time-out is ontwikkeld voor kinderen, die wegens hun gedrag, vastlopen tijdens de LTU (leertijduitbreiding). Met de Time-out willen we een bijdrage leveren aan het creëren en behouden van een fijne en veilige sfeer in de klas. Tevens willen we een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van gewenst gedrag.

Er zijn twee verschillende manieren van een time-out:

  • De vakdocent geeft een opgelegde time-out omdat een leerling grensoverschrijdend of ongewenst gedrag vertoont;
  • De leerling kiest voor een time-out wanneer hij of zij overprikkeld is of moeite heeft zijn of haar emoties op een adequate manier te reguleren.

Methodiek: Vanuit de filosofie dat kinderen geen problemen hebben of het probleem zijn, maar een tekort aan vaardigheden hebben, gaan we te werk binnen de time-out. Deze methode heet KidS'Skills. Het is een bewezen effectieve methode ontwikkeld door psychiater en psychotherapeut Ben Furman. Centraal staat een heel belangrijk idee: praktisch alle problemen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Werkwijze: Wanneer een leerling naar de Time-out wordt gestuurd starten we met een reflectiegesprek. Zo kijkt de leerling terug op het eigen leerproces en ontdekt hoe of wat er de volgende keer beter kan. Vervolgens moet de leerling (ongeveer 15 minuten) zijn huiswerk op de laptop af maken. Wij doen dit omdat YOU Talent begrijpt dat onderwijs een essentiële bouwsteen is voor de toekomst van ieder kind. En om te voorkomen dat de leerling naar de Time-out komt om de les/ leerstof te ontlopen. Ten slotte werken we aan het vergroten van specifieke vaardigheden. Wanneer een leerling twee of meerdere keren uit de les wordt verwijderd nemen wij telefonisch contact op met ouders. Onze ervaring is dat ouders het contact als positief en opbouwend ervaren. Ze vinden het fijn en belangrijk dat er gewerkt wordt aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om ongewenst gedrag te verminderen. Ook staan ouders open voor opvoedtips. Om ervoor te zorgen dat ouders op de hoogte blijven van het ontwikkelingsproces is er tussentijds telefonisch contact.

Naast telefonisch contact met ouders, brengen we de leerkracht ook op de hoogte wanneer een leerling naar de Time-out wordt gestuurd. Wij doen dit omdat een goede afstemming met leerkracht en ouders het ontwikkelingsproces van de leerling ten goede komt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u als leerkracht ergens tegenaan lopen of vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar: time-out@you-talent.nl 

Wij hopen op een fijne en effectieve samenwerking!

Debora Delgado

Coordinator Time-out  

Kevin Kanu en Ashley Pires de Oliveira 

Kind- en gezinscoaches bij YOU Talent

 

 

 


Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl