Nederlandse taalcursus voor ouders !!

Nederlandse taalcursus voor ouders !!

Woensdag 20 september 2023

Geachte ouders / verzorgers,

Dit schooljaar starten wij met de Nederlandse taalcursus voor de ouders / verzorgers van onze leerlingen. De taalcursus zal plaatvinden in de ouderkamer op de dinsdagen van 8:30u t/m 11:30u.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 26 september 2023 aanmelden bij onze collega Rienja Toelsie (Ouderbetrokkenheid). Zij zit op de begane grond  in de ouderkamer.

De taalcursus is voor u gratis, maar kost de school wel geld. Opgeven betekent dus dat wij er op rekenen dat u iedere week aanwezig zult zijn.  

Met vriendelijke groet,

OBS Charlois

Sandra Lewis (Directeur)


Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl