Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Maandag 13 november 2023

OBS Charlois 

 

WELKOM OP ONZE SCHOOL! 

 Aanmeldformulier

Informatie aanmelden groep 1:  

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe het aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.  

Stappen voor het aanmelden: 

Eerst kennismaken 

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan.  

  •  De intern begeleider (IB) neemt contact op met de ouders en maakt een afspraak voor een intakegesprek. 
     
  • Tijdens dit intakegesprek wordt er informatie uitgewisseld over uw kind, de schoolorganisatie en het onderwijs. Tevens krijgt u een rondleiding en worden alle mogelijke vragen beantwoord. Als u besluit uw kind te plaatsen op onze school, wordt het aanmeldformulier ingevuld. 
     

Aanmelden  

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een  aanmeldformulier waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website. 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte.  

Zorgplicht: 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.   

 Wij hebben geen zorgplicht:  

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. We hanteren een maximale groepsgrootte van 28 kinderen. Daarnaast kijken we naar de zorgzwaarte van de groep.  
  • Als u de grondslag van onze school, het openbaar onderwijs, niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs.  

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

Wendagen: 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.  U krijgt als uw kind 3 jaar en 9 maanden is een uitnodigingskaart vanuit school. Op deze uitnodigingskaart staat de groep en de groepsleerkracht waar uw kind in en bij geplaatst wordt vermeld. U kunt dan, indien u gebruik wil maken van de wendagen, contact opnemen met de groepsleerkracht over de wendagen. Houdt u er rekening mee, dat de groepsleerkracht leidend is in wanneer uw kind kan komen wennen. 

Informatie aanmelden zij-instroom: 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1. 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. 

Aanmelden:  

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een formulier waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.    

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte.  

 OBS Charlois


Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl