Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10

Vrijdag 1 februari 2019

Schoolfotograaf

Maandag 11 februari komt de schoolfotograaf weer langs op school. Alle kinderen gaan alleen en met de hele groep op de foto en na schooltijd gaat groep 8 met het team op de foto voor de schoolverlatersfoto.

Natuurlijk kan dit alleen als u toestemming heeft gegeven voor het maken van deze foto’s. Heeft u dit niet gedaan of twijfelt u hieraan, dan kan de groepsleerkracht dit voor u nakijken.

De foto’s zullen op een later tijdstip in de Ouderkamer te bewonderen en te koop zijn.

Studiedag

Woensdag 13 februari is er een studiedag voor het team. De leerlingen van de groepen

1 tot en met 8 zijn deze dag vrij.

Enquête

Komende week zullen geneeskundestudenten van het Erasmus MC voor een onderwijsproject onderzoek doen naar fietsen naar school onder basisschoolleerlingen. Zij zullen voor schooltijd enkele vragen stellen aan ouders op het schoolplein over de wijze van transport naar school en de redenen om hiervoor te kiezen. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt en zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Zij zullen zichtbare identificatie van het Erasmus MC dragen.

Natuurlijk staat het u vrij hieraan wel of niet mee te werken.

Tandarts

Vanaf 18 februari zullen alle kinderen die daarvoor zijn aangemeld weer worden

opgehaald door Sanakids voor de halfjaarlijkse controle. De zorg voor het gebit van uw kind tot 18 jaar (met uitzondering van een beugelbehandeling) wordt helemaal vergoed uit het basispakket van  uw zorgverzekeraar!! Het kost u dus niets extra en gaat niet van uw eigen risico af. Als uw kind nog geen tandarts heeft, kunt u uw kind aanmelden bij Sanakids voor de halfjaarlijkse controle. Indien u dit wenst, dan kunt u gebruik maken van een inschrijfformulier (op school te verkrijgen) of via de website www.sanakids.nl. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de praktijk onder het telefoon-nummer: 010  4141200. De praktijk is gevestigd aan: De Ruijterstraat 4-6, 3071 PJ Rotterdam.

Voorjaarsvakantie

Op vrijdag 22 februari om 12 uur start de voorjaarsvakantie voor de groepen 1 tot en met 8. Alle kinderen worden maandag 4 maart om 8.15 uur weer op school verwacht.

Staking

Op 15 maart wordt de actieweek voor meer investeringen in het onderwijs afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, onder meer door het stijgende tekort aan leerkrachten. De verwachting is dat de meeste leerkrachten zullen staken deze dag en wij vragen u dan ook om ons te steunen door deze dag uw kind(eren) thuis te houden. Wilt u op de hoogte blijven van datgene dat speelt, dan kunt u terecht bij de Ouderpagina van PO In Actie op Facebook, https://www.facebook.com/groups/1722004301430997


Terug