Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

Maandag 16 september 2019

Nominatie Lerarenteam!

Ons team is genomineerd voor het beste Lerarenteam 2019.

Om deze eer daadwerkelijk ook te krijgen, moet er wel op ons gestemd worden. Doet u ook mee? Dat kan door te gaan naar  https://onderwijs010.nl/verkiezing

Stem nu op jouw favoriete leraar, pedagogisch medewerker en/of lerarenteam! 

Klik vervolgens in die pagina op de knop KLIK HIER. Scrol dan helemaal naar beneden en klik op Lerarenteam. Zoek of typ bij school van de kandidaat: OBS Charlois. Zoek of typ bij naam kandidaat: Team OBS Charlois. Vul je eigen gegevens in en klik op de knop STEM. 

De winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 4 oktober.

Dagprogrammering        

Sinds vorige week hebben we een start gemaakt met de dagprogrammering. In de nieuwe dagprogrammering is het de bedoeling dat alle kinderen nog 4 uur per week extra naar school gaan. Op onze school hebben we ervoor gekozen om hiervoor de kinderen een naschools aanbod aan te bieden, waaruit ze kunnen kiezen.

Omdat op dit moment de keuze nog beperkt is, kunnen nog niet alle leerlingen hieraan deelnemen.  Wel hebben we nog plaats bij de onderstaande activiteiten. Opgeven kan bij de directie.

Voetbal: op dinsdag van 15-16 uur voor de groepen 5,6

Voetbal: op woensdag van 13-14 uur voor de groepen 7,8                            

Voetbal: op donderdag van 15-16 uur voor de groepen 3,4

Dans: op donderdag van 15-16 voor de groepen 3,4

Dans: op donderdag van 16-17 uur voor de groepen 5,6

Schaken: op vrijdag van 15-16 uur voor de groepen 5 t/m 8

 

Schoolfonds

De ouderbijdrage is ook voor dit schooljaar weer gelijk gebleven, namelijk € 45,00 voor het hele schooljaar (inclusief het schoolreisje) of 9x € 5,00 als u in termijnen wilt betalen. Betaalt u voor 1 november, dan betaalt u slechts € 42,00

Wat wel veranderd is, is het bankrekeningnummer. Dat is geworden:

NL17 RABO 0118 9380 45 t.n.v. “Stichting BOOR inz Charlois”, te Rotterdam.

Wat nieuw is, is dat alle ouders binnenkort per email van ons hiervoor de factuur toegestuurd krijgen met een link waarmee direct via Ideal betaald kan worden. Wij hopen dat u hier gebruik van gaat maken, dat scheelt u en ons een hoop tijd.

Oudercommissie-nog leden gezocht!

Wij hebben een zeer actieve oudercommissie die onder schooltijd meehelpt met het organiseren van allerlei activiteiten. De oudercommissie bestaat momenteel uit 8 leden, maar omdat er een aantal van deze ouders werkt en niet altijd beschikbaar is, zijn we nog op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders!

Opgeven kan bij Rienja in de ouderkamer.

Kennismaken en afspraken maken met de juf of meester

Een aantal groepen heeft al een kennismakingsbijeenkomst voor de ouders gehad, een aantal groepen volgt nog:

Groep 1,2C: donderdag 19 september om 8.25 uur

Groep 4A en 4B: dinsdag 24 september om 8.30 uur Let op: is GEWIJZIGD!

Groep 5: dinsdag 17 september om 8.30 uur

 


Terug