Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

Maandag 2 december 2019

Rapporten en rapportgesprekken  

Maandag 2 december krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun 1e rapport van dit schooljaar mee. In het rapport zit een brief met een uitnodiging voor het rapportgesprek dat de leerkracht met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) wil gaan voeren. De kinderen uit de groepen 2 krijgen die dag een brief mee  met een uitnodiging voor het rapportgesprek. Het rapport wordt tijdens dat gesprek aan de ouders(s)/verzorger(s) overhandigd en besproken. Voor de kinderen uit groep 1 is er geen vast rapportmoment.  Deze ouders krijgen gedurende het schooljaar op meerdere momenten een uitnodiging om de ontwikkeling van hun kind te bespreken met de leerkracht. De rapportgesprekken vinden plaats in de week van 9 tot en met 13 december. Kunt u niet op het tijdstip van de uitnodiging? 

Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leerkracht, zodat er een nieuwe afspraak kan worden ingepland! Bent u die dag onverwachts verhinderd?  

Laat dit dan ook direct weten door te bellen met 010-4297320 

Korte wachtlijst groep 0

Goed nieuws! Onze groepen 0 voor kinderen van 2 tot 4 jaar hebben een korte wachtlijst. Voor informatie en inschrijvingen kunt u terecht op www.derotterdamsepeuterschool.nl of bellen naar 010-4255392.

Naschoolse lessen groepen 3 t/m 8

Binnenkort ontvangt u de brief met het, alweer grotere, aanbod voor de naschoolse activiteiten. Wij verzoeken u deze, ook als uw kind doorgaat met dezelfde activiteit, in te vullen en in te leveren.

Schoolfonds voor de groepen 1 t/m 8 

Heeft u het schoolfonds voor uw kind al betaald? Dan is deze mededeling niet voor u bestemd. Maar voor de ouders die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om dit te betalen, hieronder nog  even een herinnering!

U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken via de link in de email die u heeft gekregen. Lukt dit niet, dan kunt u het bedrag storten op rekeningnr.  NL17 RABO 0118 9380 45 t.n.v. “Stichting BOOR inz Charlois” onder vermelding van de naam en de groep van uw kind of contant betalen in de Ouderkamer.

De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen voor het kamp nog een aanvullende factuur.

Even voorstellen

Ik ben Afke Leentvaar, 42 jaar jong en bijna 13 jaar werkzaam in het onderwijs. Vanaf 1 december ben ik werkzaam in groep 7 naast juf Jacqueline en juf Anne. Hier ga ik mijn werk als leerkrachtondersteuner en mijn stage voor de PABO volgen, waar ik afgelopen september mee gestart ben. Ik heb er ontzettend veel zin in om op obs Charlois te komen werken. Groeten,  Afke Leentvaar


Terug