Rapporten!

Rapporten!

Donderdag 2 april 2020

Beste ouders en leerlingen,

Vrijdag 27 maart zouden de leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 hun 2e rapport van dit schooljaar krijgen (behalve groep 7, die heeft dit al op 13 maart gekregen omdat juf Jacqueline met zwangerschapsverlof ging). Helaas gaat alles een beetje anders nu…….

Maar alle cijfers en gegevens voor het 2e rapport (periode november 2019-maart 2020) zijn er wel!

Het rapport overhandigen gaat nu even niet, maar daar hebben we de volgende oplossing voor gevonden:

  • Groep 1:

heeft andere rapportmomenten. Dat gaan we verder oppakken zodra de school weer open gaat.

  • Groep 2:

krijgt het rapport persoonlijk overhandigd bij het nieuwe lespakketje, dat dinsdag 7 april thuis wordt bezorgd

  • Groepen 3 t/m 8:

krijgen dinsdag 7 april een pdf-bestand van hun rapport per mail toegestuurd.

 

De resultaten van de Cito-toetsen (die gemaakt zijn in januari en februari) staan daar niet op.

De reden hiervan is, dat de uitslagen hiervan meestal een toelichting nodig hebben. Die toelichting kunnen we niet geven, want ook de rapportgesprekken kunnen nu niet doorgaan.

Heeft u vragen over het toegestuurde rapport? Dan kunt u de leerkracht hiervoor mailen of bellen volgens de afspraken die hij/zij hierover met u heeft gemaakt.


Terug