Hoe vaak mag uw kind komen?

Hoe vaak mag uw kind komen?

Doelgroepkinderen

  • Van 2 jaar tot 2 jaar en 3 maanden: 2 dagdelen
  • Van 2 jaar en 3 maanden tot 2 jaar en 6 maanden: 3 dagdelen
  • Van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar: 5 dagdelen

Niet-doelgroepkinderen

  • Van 2 jaar tot 3 jaar: 2 dagdelen
  • Van 3 jaar tot 4 jaar: 3 dagdelen

NB:  Een doelgroepkind is;

  • een kind is verschenen op consult (14 en 24 maanden) bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en;
  • de thuistaal van het kind is niet de Nederlandse taal
  • of beide ouders/verzorgers of de ouder/verzorger die met de dagelijkse zorg zijn/is belast een opleidingsniveau hebben/heeft van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbobasis-of kaderberoepsgerichte leerweg.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl