Hoe vaak mag uw kind komen?

Doelgroepkinderen

  • Van 2 jaar tot 2 jaar en 3 maanden: 2 dagdelen
  • Van 2 jaar en 3 maanden tot 2 jaar en 6 maanden: 3 dagdelen
  • Van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar: 5 dagdelen

Niet-doelgroepkinderen

  • Van 2 jaar tot 3 jaar: 2 dagdelen
  • Van 3 jaar tot 4 jaar: 3 dagdelen

NB een doelgroepkind is een kind:

  • die op consult is geweest (14 en 24 maanden) bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en;
  • die als thuistaal niet de Nederlandse taal heeft en; 
  • wiens beide ouders/verzorgers of de ouder/verzorger die met de dagelijkse zorg is belast, een opleidingsniveau hebben/heeft van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis-of kaderberoepsgerichte leerweg.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl