Waarom Leertijduitbreiding?

Waarom Leertijduitbreiding?

Obs Charlois staat in Rotterdam-Charlois. De wijk Charlois is een van de 7 focuswijken van Rotterdam. Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (zie www.nprz.nl ) is er veel geld vrijgemaakt om de leerlingen uit deze wijken meer bagage mee te geven voor betere kansen op de arbeidsmarkt en dus een betere toekomst. Dit wordt vormgegeven door alle leerlingen per week 10 uur extra les te geven. In de groepen 1,2 gaan de kinderen 5 uur extra naar school en wordt de andere 5 uur gerealiseerd door intensivering (extra inzet van onderwijsassistenten). De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan 6 uur langer naar school, die wordt besteed aan extra taal en rekenen, Engels, muziek, gymnastiek (Lekker Fit!), techniek, ICT en programmeren. Daarnaast is er dagelijks een keuzeaanbod voor deze leerlingen, waardoor zij uiteindelijk aan 10 uur extra leertijd komen.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl