Lekker Fit!

Lekker Fit!

De groepen 1 t/m 8 krijgen les van onze vakleerkacht van Lekker Fit!: Tom Micheels.

Dit houdt in dat er op deze scholen extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Kinderen uit groep 3 t/m 8 van een Lekker Fit! school, krijgen vier a vijf keer per week sport. Drie keer tijdens- en minimaal één keer na schooltijd. Naast de Lekker Fit! basisonderwijs aanpak is speciaal voor groep 1 en 2 een aanpak voor kleuters ontwikkeld.

De Lekker Fit! aanpak voor het basisonderwijs is opgebouwd uit 10 pijlers gericht op extra bewegingsonderwijs, meer (verenigings-)sportmogelijkheden, gezonde voeding, oudervoorlichting, onderzoek en monitoring.

Lekker Fit! basisonderwijs zet dus in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen stijgt minder snel dan op andere scholen en leerlingen bewegen meer.

Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl