Gezond Schoolplein

Gezond Schoolplein

In 2014 heeft de school in samenwerking met Jantje Beton een start gemaakt met het herinrichten van een nieuw Gezond Schoolplein. Leerlingen, ouders, buurtbewoners en personeel hebben mogen meedenken over hoe een nieuw schoolplein eruit zou moeten komen te zien. Ook de gemeente is hierbij betrokken geweest en heeft een deel van de werkzaamheden (en kosten) op zich genomen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er al veel gerealiseerd. Het laatste onderdeel 'een voetbalveld' hopen we in het najaar vanl 2018 gereed te hebben.

Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest

Na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Aan dit onderzoek deden vier (basis)scholen van de 70 icoonscholen mee. Icoonscholen zijn scholen waarvan het plein in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van dit ministerie is heringericht tot Gezond Schoolplein: beweegvriendelijk, groen en rookvrij. De regeling is een onderdeel van de Gezonde School-aanpak (www.gezondeschool.nl).

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl