Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Kinderen zien ze daar vanaf de geboorte en later op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners met elkaar samen.

De leerlingen van groep 2 worden bij het CJG uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt dit uitgevoerd door de schoolverpleegkundige, anders door de schoolarts. Ook vindt er een gesprek plaats tussen de ouder(s) en de schoolverpleegkundige. Indien er vanuit het PGO blijkt dat er bepaalde acties ondernomen moeten worden, wordt er altijd toestemming aan de ouders gevraagd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld adviezen met betrekking tot overgewicht of sociaal-emotionele ontwikkeling. De schoolverpleegkundige brengt de school op de hoogte van de gedane bevindingen.

NIEUW: De leerlingen van groep 7 worden komend schooljaar samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een individueel gesprek met de jeugdverpleegkundige. Er is dan gelegenheid voor het stellen van vragen over bijvoorbeeld de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling of omgang met sociale media. Dit gesprek heeft plaats op school. Ook wordt de leerling dan gemeten en gewogen.

Soms kunnen leerlingen ook tussentijds worden opgeroepen op verzoek van de school of de ouders.

Een kind kan tussentijds worden opgeroepen voor bijvoorbeeld de oren, ogen of gewicht.

Naast de onderzoeken krijgt u in het jaar dat uw kind negen jaar wordt een oproep van het CJG om uw kind te laten vaccineren. Dit zijn de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen de bof, mazelen en rode hond.

Een aantal maal per jaar houdt de schoolverpleegkundige open spreekuur op school.

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de gezondheid of het gedrag van uw kind kunt u hier terecht. Maar u kunt ook een afspraak maken voor een consult aan de schoolarts.

 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl