Feyenoord

Voor het seizoen 2023-2024 gaat Feyenoord een rol spelen in de dagprogrammering van basisschool OBS Charlois.

Pauzesport:
Dit onderdeel bestaat uit een curriculum met als doel kinderen te laten bewegen. Ook wordt er een vrije zone ingevoerd waar kinderen vrij kunnen spelen. De activiteiten zijn gericht op:
• Sportlessen waarbij kinderen diverse sporten kunnen ervaren maar ook de basistechnieken kunnen aanleren.
• Spellessen gericht op sociale vaardigheden waarbij kinderen spelenderwijs in aanraking komen met diverse aspecten zoals omgaan met winst/verlies, samenwerken, tegen grenzen aanlopen.

 

Hand-in-Hand:
Dit onderdeel draait om bewustwording over een gezonde leefstijl. Er is een speciaal ontwikkeld curriculum, waarmee de kinderen voorlichting krijgen over een gezonde leefstijl. Het programma bevat o.a. de onderwerpen water drinken, gezonde voeding (aandacht voor ontbijt), beweegtips en buiten spelen.

 

Keuzesport:
De kinderen maken kennis met diverse sporten en hun spelregels. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt aan de sociaal-emotionele vaardigheden. Juist sport is een ideaal moment om deze zaken te trainen. De kinderen krijgen een op leeftijd gemaakt programma waarin sportoriëntatie en sociale vaardigheden worden getraind. Ook wordt, waar mogelijk, een link gemaakt met sportverenigingen (schoolsportverenigingen). Kinderen worden zo gestimuleerd tot meer bewegen.

 

Club 1908:
De kinderen krijgen een programma, waarbij onderwijsondersteuning hand in hand met STEM- lessen gaan. De rode draad in het programma zijn de 21e -eeuwse vaardigheden die we aanleren d.m.v. de leerlijnen van het SLO. Het programma richt zich op extra ondersteuning op het gebied van taal/ lezen. Binnen het aanbod wordt ook aandacht besteed aan een loopbaan oriëntatie.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl