Groepen 1,2

Groepen 1,2

De school heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden proberen we de groepsgrootte klein te houden voor zover dat mogelijk is.

Naast een of twee vaste leerkrachten is er in iedere groep 1,2 een aantal dagen een onderwijsassistente aanwezig zodat er meer aandacht en begeleiding is voor de kinderen.

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent, dat de kinderen van 4 t/m 6 jaar in dezelfde groep zitten. De jongere kleuters leren hierdoor veel van de oudere kinderen. De oudste kleuters helpen de jongere kinderen, wat bijdraagt aan hun sociale ontwikkeling en zelfvertrouwen.

We hebben momenteel vier groepen 1,2 met de volgende leerkrachten:

1,2A: juf Bodine Huijsers

1,2B: juf Saskia Vogelaar 

1,2C: juf Angela Smit en

1,2D: juf Ariane Looijen

En we hebben 3 onderwijsassistentes die de leerkrachten assisteren: Juf Vanja Tomas, juf Sedija Sacirovic en juf Carla Yorks.

De groepen 1,2 zijn gehuisvest op de begane grond in de school aan de Clemensstraat 117. Daar hebben zij naast de ruimte in het klaslokaal en op de gang ook de beschikking over een ruim speellokaal waar dagelijks de gymlessen worden gegeven.

Terug