Groepen 1,2

Groepen 1,2

De school heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden proberen we de groepsgrootte klein te houden voor zover dat mogelijk is.

Naast een of twee vaste leerkrachten is er in iedere groep 1,2 een aantal dagen een onderwijsassistente aanwezig zodat er meer aandacht en begeleiding is voor de kinderen.

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent, dat de kinderen van 4 t/m 6 jaar in dezelfde groep zitten. De jongere kleuters leren hierdoor veel van de oudere kinderen. De oudste kleuters helpen de jongere kinderen, wat bijdraagt aan hun sociale ontwikkeling en zelfvertrouwen.

We hebben momenteel 1 groep 1, 1 groep 1/2 en 1 groep 2/3 met de volgende leerkrachten:

1: juf Vanja Tomas en juf Marleen Schmidt

1/2: juf Imgracia Verhoeven

2/3: juf Marleen Hulstkamp en Juf Marjon Schmidt

En we hebben 4 onderwijsassistentes die de leerkrachten assisteren: Juf Laura van der Kooij, juf Larissa Vuijk, juf Sabah El Fizazi en juf Chequita Sandvliet .

Deze groepen zijn gehuisvest op de begane grond in de school aan de Clemensstraat 117. Daar hebben zij naast de ruimte in het klaslokaal en op de gang ook de beschikking over een ruim speellokaal waar de gymlessen worden gegeven.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl