Groepen 3 t/m 8

Groepen 3 t/m 8

Momenteel hebben we van de leerjaren 3, 4, 5 en 7 elk twee groepen en van de leerjaren 6 en 8 elk een groep.

De lokalen van de groepen 3, 4 en 5 bevinden zich op de 1e etage en de groepen 6 t/m 8 op de 2e etage.

De groepen hebben de volgende leerkrachten:

groep 3A: juf Sangeeta Ramlal en juf Rienja Toelsie (onderwijsassistente)

groep 4A: juf Riejan de Man

groep 4B: juf Carla Yorks en juf Sherana Nederlof(onderwijsassistent)

groep 5A: juf Bo Extra 

groep 5B: juf Juanita Gellweiler

groep 6A: juf Janneke Foolen  

groep 7A: juf Monique Panis, juf Patricia Goudzwaard en juf Laura van den Berg

groep 7B: juf Tara Luijten en juf Anne de Poel

groep 8A: juf Theresia Buitendijk en juf Anne de Poel 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl