obs Charlois

obs Charlois

is een openbare school

en valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Onze school kenmerkt zich door goed en degelijk onderwijs, veel aandacht voor gezond leven en bewegen en een uitdagend aanbod van vakken in het buitenschoolse programma.

Openbaar

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom!

Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Oud-Charlois

Onze school is gelegen in Oud-Charlois, een mooie en groene wijk naast het havengebied van Rotterdam-Zuid. Een groot gedeelte van de wijk ondergaat de laatste jaren een metamorfose. Zo hebben wij sinds 1994 een nieuw schoolgebouw, zijn er nieuwe huizen gebouwd en zijn oude panden gerenoveerd met behoud van hun karakteristieke uitstraling. Onze school maakt veel gebruik van het naast gelegen wijkgebouw. In deze multifunctionele accommodatie bevinden zich onze groepen 0, De Rotterdamse Peuterschool locatie obs Charlois, de gymzaal, de gemeentebibliotheek en stichting Dock.

Onze missie: Onderwijs bieden in een veilige en plezierige omgeving waarin iedere leerling zich maximaal kan ontwikkelen tot een respectvolle deelnemer aan de maatschappij.

Onze visie: Met gekwalificeerd en betrokken personeel en in gezamenlijk verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Ons motto: Met respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar samen verantwoordelijk!

Onze ambitie:

Basisschool Charlois maakt zich sterk voor maximale ontwikkeling en talentontplooiing van elke leerling. We streven ernaar dat onze leerlingen opgroeien met een open houding ten opzichte van anderen in een klimaat waarin zij elkaar leren kennen, begrijpen, waarderen en kunnen samenwerken op basis van respect en vertrouwen. Wij creëren een schoolklimaat waarin iedereen (kind, ouder en personeel) zich veilig en betrokken voelt en zijn verantwoordelijkheden kent en neemt.
We streven ernaar dat een kind dat aan het eind van groep 8 onze school verlaat zijn kwaliteiten en beperkingen kent en hier goed mee om weet te gaan; een kind dat een als respectvolle deelnemer een actieve rol kan en wil nemen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl