Visie, missie, motto

Visie, missie, motto

De gezamenlijke waarden die voor obs Charlois belangrijk zijn:  

Samen, Vertrouwen, Respect en Verantwoordelijkheid

Onze missie is dan ook:

Onderwijs bieden in een veilige en plezierige omgeving waarin iedere leerling zich maximaal kan ontwikkelen tot een respectvolle deelnemer aan de maatschappij.

Onze Visie:

Met gekwalificeerd en betrokken personeel en in gezamenlijk verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Ons Motto:

Met respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar samen verantwoordelijk!

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl