Schoolfonds

Schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vraagt elke school een vrijwillige bijdrage van de ouders/verzorgers voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt. U moet hierbij denken aan vieringen, zoals kerst, Sinterklaas en Suikerfeest, aan excursies, en aan de schoolreis. 

Betaling via IDEAL  
De ouderbijdrage voor onze school is € 50,- per kind per jaarAan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail een iDEAL-betaalverzoek van Wiscollect (betaallink). 
betaalt dan via uw mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank.  

Betaalt u liever per bank, dan kunt u het bedrag à € 50,- overmaken naar Rabobank IBAN bankrekening
NL17RABO 01189.38.045, ten name van 'Stichting
BOOR inz. Charlois', te Rotterdam. Contante betalingen ontvangen we liever niet. 

Het betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht, maar houdt u er rekening mee dat bij het niet betalen van de ouderbijdrage een aantal activiteiten mogelijk geen doorgang kunnen vinden.  
Wilt u in termijnen betalen of een betalingsregeling treffen, neem dan even contact op met de directie: 
directie@obscharlois.nlEr wordt dan met u naar een oplossing gezocht.  
 
Korting  
Snelle betalers die vóór 1 november het volledige bedrag 
betalen, ontvangen per kind € 3,- korting.   
 

Instroming gedurende het schooljaar  
Komt uw kind voor 1 januari bij ons op school, dan betaalt u het hele bedrag aan ouderbijdrageKomt uw kind na 1 januari, dan betaalt u € 25,- voor de rest van het schooljaar. 

Gaat uw kind tussentijds van school en is dat voor 1 december, dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Bij uitstroom na 
1 december en voor de datum van de schoolreis (in mei of juni), krijgt u € 20,- retour.  

 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl