Schoolfonds

Schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vraagt elke school een vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt. U moet hierbij denken aan: vieringen (zoals kerst, Sinterklaas, Suikerfeest), excursies, schoolreis.

De ouderbijdrage voor onze school is € 45,- per kind per jaar. U kunt op twee manieren betalen, namelijk per bank of contant. Onze voorkeur gaat uit naar het betalen per bank, u hebt dan altijd bewijs dat er betaald is (rekeningafschrift) en wij hebben geen contant geld op school.

Als u besluit om per bank te betalen dan kunt u het bedrag à € 45,- overmaken naar Rabobank IBAN bankrekening NL17RABO 01189.38.045, ten name van “Stichting BOOR inz Charlois”, te Rotterdam.

Ook kunt U het bedrag in 9 maandelijkse termijnen van elk € 5,- contant betalen bij de leerkracht. Na betaling ontvangt u van de leerkracht een kwitantie. Deze kwitantie moet u goed bewaren, het is uw bewijs dat u de ouderbijdrage heeft voldaan.

Voor alle snelle betalers die in één keer betalen voor 1 november is het bedrag lager, namelijk € 42,- per kind!

Het betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht, maar houdt u er rekening mee, dat bij het niet betalen van de ouderbijdrage er een aantal activiteiten mogelijk geen doorgang kunnen vinden.

Wanneer betaling grote problemen oplevert dan kunt u hierover contact opnemen met de directie. Er wordt dan met u gezocht naar een oplossing.

Voorts is het volgende van belang:

  • De jaarlijkse ouderbijdrage wordt berekend over 10 maanden (juli en augustus worden niet meegeteld) en bedraagt dus omgerekend € 4,50 per maand.
  • Gaat uw kind tussentijds van school dan krijgt u voor de maanden dat uw kind op obs Charlois geen onderwijs meer volgt € 4,50 per maand terugbetaald (dit natuurlijk alleen als u de ouderbijdrage al betaald heeft);

Bij inschrijving na 1 oktober wordt voor de maanden dat uw kind op obs Charlois onderwijs volgt
€ 4,50 ouderbijdrage per maand gevraagd.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl