Schoolregels

Schoolregels

  • Je behandelt de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.
  • Wij leren van en met elkaar
  • In vertrouwen kunnen we elkaar alles vertellen.
  • Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en zegt.

 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl