Schooltijden

Schooltijden

Groepen 1 t/m 8 hebben een continurooster

van 8.15 tot 15.00 uur

De groepen 1,2 hebben op woensdag les tot 12.00 uur
De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag les tot 13.00 uur
 

Groep 0 hebben les 
van 8.30 tot 11.30 uur óf van 12.20 tot 15.30 uur

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl