Stichting BOOR

Stichting BOOR

Stichting BOOR

Obs Charlois is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op www.stichtingboor.nl.


Klachtenregeling

Elke school moet een klachtenregeling hebben voor onder andere ouders. Dat is een wettelijke verplichting. Het doel van de regeling is om een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). 

Klachten kunnen gaan over o.a. de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

Op de website van ons schoolbestuur kunt u meer lezen over de klachtenregeling. Ook de namen en adressen van het bevoegd gezag inclusief het aanspreekpunt, de externe vertrouwenspersonen, het centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) staan op de website vermeld.

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl