Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

U kunt dagelijks terecht om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met rondleiding of een intakegesprek waarbij u uw kind inschrijft. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 010-4297320 of een mail sturen naar directie@obscharlois.nl Een van de intern begeleiders neemt daarna contact met u op om een afspraak in te plannen.

Tijdens een intakegesprek wordt aan de ouder relevante informatie gevraagd, zoals van welke peuterspeelzaal, voorschool of dagverblijf het kind komt of bij een verhuizing van welke basisschool het kind komt. De school zal altijd contact opnemen met de organisatie (peuterspeelzaal, voorschool, dagverblijf, andere basisschool) waar het kind vandaan komt.

Ook wordt aan de ouder gevraagd om het kind te beschrijven en of er mogelijke medische indicaties bekend zijn en of er dingen zijn die de school dient te weten voor een goede begeleiding en opvang van het kind. De directie zal een nieuwe leerling pas inschrijven als op grond van de informatie de verwachting is dat onze school het betreffende kind goed kan begeleiden.

Bij de inschrijving wordt een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs van het kind en van het pasje van de zorgverzekering. Gelieve deze documenten dus mee te nemen!

Leerlingen voor groep 0

Indien uw kind 2 jaar is, komt het in aanmerking voor plaatsing in groep 0. Het is wel van belang om uw kind tijdig hiervoor aan te melden (bij voorkeur bij het bereiken van de 1-jarige leeftijd).

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor groep 0 gebeurt bij de intern begeleider van de basisschool. De school zorgt ervoor dat het inschrijfformulier naar De Rotterdamse Peuterschool locatie obs Charlois wordt gestuurd.

Door De Rotterdamse Peuterschool wordt wel een verplichte financiële bijdrage aan de ouders gevraagd. Voor groep 0 is momenteel een kleine wachtlijst.

Leerlingen voor groep 1

Indien uw kind 4 jaar is, kan het geplaatst worden in groep 1. Het is wel van belang om uw kind tijdig hiervoor aan te melden, bij voorkeur bij het bereiken van de 3-jarige leeftijd.

Alle kinderen die worden ingeschreven mogen de dag na hun 4e verjaardag naar school. 

In de maand voorafgaand aan de eerste schooldag van het kind krijgt de ouder een bericht van school waarop staat in welke groep het kind geplaatst is. In de laatste twee weken voor de zomervakantie worden er geen nieuwe leerlingen in groep 1 geplaatst.

Bij de plaatsing van nieuwe leerlingen in een groep wordt altijd door de school gekeken naar een evenredige verdeling, het aantal kleuters, de verhouding oudste-middelste-jongste kleuters, de verhouding jongens-meisjes, de verhouding nationaliteit en de verhouding zorgleerlingen.

In het kader van schoolgewenning mag het kind tien dagdelen "meedraaien" in de maand voorafgaand aan de plaatsingsdatum. Dit gebeurt altijd in overleg tussen de ouder en de leerkracht.

Wel moet een kind zindelijk zijn als het in groep 1 komt.

Voor een 5-jarige is de basisschool verplicht. Echter willen wij u er op wijzen dat wij het wel van belang vinden dat 4-jarige leerlingen zo veel mogelijk op school aanwezig zijn.

Leerlingen voor een hogere groep

Bij een intakegesprek wordt aan de ouder gevraagd van welke basisschool het kind komt. Ook wordt gevraagd of de huidige school op de hoogte is van de wisseling van school.

Is dat niet het geval dan wordt de ouder terugverwezen naar de huidige basisschool om dit alsnog te doen. De directie zal altijd contact opnemen met de huidige basisschool of men op de hoogte is van de wens tot schooloverplaatsing. De intern begeleider zal ook met de huidige basisschool contact opnemen om informatie in te winnen en om inzicht te krijgen in welke groep het kind het best geplaatst kan worden.

 

 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl